1-)
2-) ”Yaz, nefsim kudret elinde olan Allah`a yemin olsun ki, ağzımdan hakkın dışında bir şey çıkmaz.” hadîsi, hadîslerin tesbîti açısından neyi ifade eder?
3-) 2-Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
4-) 1-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
1-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? soru detayi